Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları Dersinde;


Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi ,
– Planlı hareket etme becerisi kazandırmayı,
– Öngörüyü güçlendirirmeyi,

– Yeni yetenekler edinmeyi,

– Konsantrasyonu yükseltmeyi,
– Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirmeyi,
– Yeteneklerin sınırını tanımayı,
– Araştırmacı yeteneğini geliştirmeyi,
– Ezbercilikten uzaklaştırarak araştırmacı bir kişilik kazandırımayı,
– Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğretmeyi,
– Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlamayı,
– Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırmayı
– Boş vakitlerin hem eğlenme hem de öğrenme ile geçmesini sağlamayı hedefliyoruz.

 

                                                                       zeka-oyunlari-mersin | gifted-coder-mersin