Drama

      Drama Dersimizle;

- Problemlere duyarlı olmayı sağlamak,
- Fikir akıcılığı sağlayarak, serbest düşünme becerisi kazandırmak,
- Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlamak,
- Orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak yaratıcılık ve estetik gelişimlerini sağlamak,
- Etkili zihinsel süreçlere sahip olmayı sağlamak,
- Durumları belirleme kapasitesini ve dikkati artırarak yoğunlaşmayı sağlamak,
- Deneyimlere açık olmayı sağlamak,
- Hayal gücünü kullanmayı ve doğaçlamalarla anında eğitim sağlamak,
- Öğretmenin sosyal ve öğrenme problemlerini teşhis etmesine yardımcı olmak,
- Programın her alanında her konunun öğretiminde kullanılır.
- Hem görsel hem de sunuşsal sanatlar için kullanılabilir.
- Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirmeye yardımcıdır. İletişim becerilerine olumlu bir katkı sağlar.
- Kendine güven duyma, destekleme, karar verme becerisi kazandırmak,
- Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanımak,
- Beden dilini kullanmayı sağlamak,
- Duygularını farkına varma ve ifade etmeyi,
- Çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu ilişkilerini,
- Çocuğun değerlendirme yapma becerisini geliştirmek,
- Dil gelişiminde; konuşurken kendine güven duymanın gelişmesi, kelime hazinesinin artması, fikirlerin ifade edilmesi, insanlarla ilişki kurma becerisinin kazanılması, farklı durumlarda farklı dilin kullanılması, tanımlama, tartışma ve değerlendirme becerisinin gelişmesini sağlamaktır.

.Okul Öncesi Drama Derslerinin Çocuklara Sağladığı 6 Fayda