Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Dersinde;

1.Her öğrencinin birey olarak özgüveninin artmasını,

2.Geçmişini bilen ve bu sayede geleceğe emin adımlarla ilerleyen bireylerin yetişmesini,

3.Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak, bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine olanak sağlamayı,

4.Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayamayı,

5.Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya yönlendirerek, araştırma içgüdüsünü tetikleyerek monoton bireylerin yetişmesini engellemeyi,

6.Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaç edinerek toplumsal düzenin sağlanmasına son derece büyük katkı sağlamayı,

7.Millî kimliği merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem verip  bu sayede kişilikli ve nitelikli bireyler yetişirmeyi,

8.Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefleyip  bu sayede de bireylerin toplumsal kimliklerini kuvvetlendirmeyi,

9.Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun anlaşılmasını sağlamayı,

10. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını,

11. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlayıp anlamlı öğrenmeye kapı aralamayı öğretiyoruz.