Teknoloji Tasarım

Teknoloji ve Tasarım Dersi ile Öğrencilerimize;
• Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
• Tasarım kavramı, türleri ve süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
• Günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin sorumluluk almalarını ve bu problemlerin çözümünde teknoloji geliştirme süreçlerini ve tasarım becerilerini kullanmalarını sağlamak,
• Sosyal becerilerin (iş birliği, iletişim becerileri, başkalarının fikirlerine saygı gösterme, grup ortamında kendi fikrini verilerle destekleyebilme, eleştiriyi olgunlukla karşılama vb.) gelişmesine yardımcı olmak,

• Karşılaşılan problemlere geri dönüştürülebilir veya atık malzemeler kullanarak bilimsel yöntemlerle ve teknoloji tasarım süreçleriyle çözüm sağlanabileceğini kavratmak,
• Birey, çevre, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimi fark ettirmek,
• Kapasiteleri konusunda bilinç kazandırmak ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak,
• Problem tanımlama, çözme ve uygulama becerileri geliştirmesinde yardımcı olmak,
• Görselleştirme becerisi kazandırmak,
• Özgür, özgün ve yenilikçi düşünme becerileri kazandırmak,
• Teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmek,
• Teknoloji ve tasarım ile ilgili kariyer bilinci kazandırmak,
• Teknoloji ve tasarım süreçlerinde iş güvenliği önlemlerinin önemini fark ettirmek,
• Doğal ve beşerî bilimlere ilişkin merak uyandırarak ve tutum geliştirerek elde edilecek bilgilerin tasarım yoluyla ürünleştirilebileceği konusunda bilinç kazandırmak,
• Farklı teknolojik alanlardaki (enerji, ulaşım, bilişim vb.) ilerlemelerin kökeni ve geleceği konusunda bilgi edindirmek,
• Bilimsel bilgi ve teknolojinin yaratıcı düşünme sistematiği ile yenilikçi (inovatif) ürünlere dönüşmesi konusunda katkı sağlamak,
• Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, endüstri gibi kavramlar konusunda bilgi edindirmek,
• Özgün fikirlerin değeri ve fikrî hakların korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısının bilincini kazandırmak amaçlanmıştır.

 

                                                                        40 Soruda Teknoloji ve Tasarım Dersi - Teknoloji ve Tasarım