MİSYONUMUZ   

Öğrencilerimizin yeteneklerini  ve  kişisel potansiyellerini geliştirerek

 aydın, değerlerine bağlı, 

İnsan olma bilincine vakıf  sürekli öğrenen bireyler yetiştirmektir.